Strandschemat

 

Här kommer schemat över vilka i byn som har ansvar för stranden.

Städschema för badplatsen 2017- utan telenr