Fiskeförening på besök

Vi jobbar för att få Allsången på stranden till en kväll som lockar flera olika intressegrupper.

Klart är att fiskeklubben kommer och delar med sig av både det ena och det tredje.

Mer info kommer