Djäkneboda

Visste du att Djäkneboda som ligger mitt i mellan Robertsfors och Umeå har närmare 170 byinvånare och består av byarna Djäkneboda, Lillåbron och Bliska? För att få en god överblick av Djäkneboda har vi därför gjort en byaplan som sammanfattas här och kan laddas ner.

Befolkning

 • Det bor cirka 170 personer i byn
 • Total yta är 2100 ha varav

– Skog 1500 ha
– Odlad mark 225 ha (+ träsket i anslutning till byn)
– Myrmark 265 ha
– Sjöar och vattendrag 50 ha (Djäknebodasjön och Lillån samt två bäckar)
– Bebyggelse 50 ha
– Vägar 10 ha (varav E4:an utgör största delen)

Näringsgrenar:

 • 4 aktiva jordbruk varav Shiregården, Sveriges största stuteri för Shirehästar www.shire.nu
 • Nordgren Innovation, exporterar mätutrustningar över världen
 • Bygdeå Byggnadsdfirma
 • MarcMec, reparation, entreprenad, åkeri
 • TOJO skogsteknik, grävmaskin, åkeri
 • Nagelvård
 • Skola och fritids
 • Barnomsorg

Föreningar:

 • Två vägföreningar
 • Jaktförening
 • Byaförening
 • Idrottsklubben NDSK

Byaplan Djäkneboda (pdf)