Byanytt 23/4 2013: Djäkneboda byaförening

Efter flera års diskussion har vi vid Byastämman tagit beslut om att bilda en ny byaförening. Den kommer givetvis att heta Djäkneboda byaförening. Detta innebär att Byarådet flyttas över från byasamfälligheten till byaföreningen. I den nya föreningen har alla medlemmar lika stor rösträtt och påverkansmöjlighet. Läs mer på sidan om Byaföreningen