Protokoll: Styrelsemöte Djäkneboda byaförening 2013-08-05

Djäkneboda byaförening hade styrelsemöte den 5 augusti. Bland annat beslutades det om att onsdag 11 september anordnas en arbetskväll på badstranden. Ett medlemsmöte för byaföreningen föreslås att ske den 22 september där ev medlemsavgift tas upp samt ett förslag på organisationsupplägg för byaföreningens styrelse respektive byarådet. Protokoll: Styrelsemöte Djäkneboda byaförening 2013-08-05