Årsmöte Djäkneboda Byaförening

Visst har du bokat in  Byaföreningens Årsmöte?!

Söndag den 9:e februari kl. 18.00

Djäkneboda skola.

För att ha rösträtt på årsmötet måste man vara medlem i föreningen. Kostnaden är 50 kr per hushåll.

Betala in 50 kr på kontonummer 8420-2 924769729-6 (Swedbank) Skriv ditt namn så att vi vet vem betalningen kommer ifrån.

Vänligen,

Interimstyrelsen