Byaföreningen, samt kontakt

Efter flera års diskussion togs det vid Byastämman 2013  beslut om att bilda en ny byaförening. Den kommer givetvis att heta Djäkneboda byaförening. Detta innebar att Byarådet flyttas över från byasamfälligheten till byaföreningen. I den byaföreningen har alla medlemmar lika stor rösträtt och påverkansmöjlighet.

  • Byaföreningens huvuduppgift är att främja aktiviteter och utveckling av Djäkneboda by samt skötsel, underhåll och uthyrning av Sjöstugan.

bildStyrelsen som beslutades om vid årsmöte 2017 består av:

Kontaktuppgifter styrelsen

  • Viktoria Wahlgren, ordförande 072-216 74 14
  • Peter Lundström, sekreterare 070-66 77 441 (ansvarig för hemsidan)
  • Magnus Hallberg, kassör 070-638 75 65
  • Elin Asplund, ledamot 070-296 71 01

Aktivitetsgruppen

  • Dan Johansson och Elin Asplund
  • Camilla Nordgren och Mats Niva
  • Johan Boström och Lisbeth Olofsson
  • Kajsa Bergström och Helena Ehrenberg

Djäkneboda Byaförening

Dokument

 

Protokoll: Djäkneboda byaförenings årsmöte 2014-02-09

Protokoll: Styrelsemöte Djäkneboda byaförening 2013-08-05

Protokoll Byastämman 2013